Cookie beleid

 

Dit document is verstrekt door GEARXPro L.L.C.-FZ, gevestigd in Dubai (VAE), Business Centre 1, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba Floor M e-mailadres info@gearxpro.-sports.com als gegevensbeheerder van de navigatiegegevens (hierna: "Gegevensbeheerder" of "Controleur") op de website wwwgearxpro.-sports.com (hierna: "Locatie") overeenkomstig artikel 13 van EU-verordening nr. 2016/679 (hierna: "AVG") en artikel 122 van wetsdecreet nr. 196/2003, zoals gewijzigd bij D. Wetsdecreet nr. 101/2018 (hierna: "Privacycode"), rekening houdend met de Bepaling van de Garantautoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens van 8 mei 2014 "Identificatie van de vereenvoudigde modaliteiten voor de informatie en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies" (Gepubliceerd in het Staatsblad nr. 126 van 3 juni 2014).

 

Wat zijn ‘cookies’ en waarvoor worden ze gebruikt?

Cookies zijn stukjes informatie (kleine tekstreeksen) die in de browser van de gebruiker worden geplaatst wanneer de site wordt bezocht en die verschillende belangrijke functies binnen het netwerk vervullen (bijv. het uitvoeren van computerauthenticaties, het monitoren van sessies, het opslaan van informatie over specifieke configuraties met betrekking tot gebruikers die toegang krijgen tot de server, het opslaan van voorkeuren, enz.).

Tijdens het browsen kan de gebruiker op zijn/haar terminal ook cookies ontvangen van verschillende sites ("cookies van derden"), rechtstreeks geplaatst door degenen die dergelijke websites beheren en die worden gebruikt voor de doeleinden en volgens de methoden die door dergelijke onderwerpen zijn gedefinieerd en niet door de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Type en lijst van cookies die door deze site worden gebruikt

Er zijn verschillende soorten cookies die verschillende informatie bevatten en verschillende functies uitvoeren.

Elke cookie bevat verschillende gegevens (bijvoorbeeld de naam van de server waar hij vandaan komt, een numerieke identificatie, enz.). Deze gegevens kunnen gedurende verschillende perioden op het apparaat van de gebruiker blijven: een enkele browsersessie, een paar uur, meerdere dagen of voor langere perioden.

 

Technische cookies noodzakelijk voor navigatie: deze cookies worden gebruikt voor navigatie of om een ​​door de gebruiker gevraagde dienst te leveren en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site. Zonder het gebruik van dergelijke cookies zouden bepaalde handelingen niet kunnen worden uitgevoerd of zouden ze complexer en/of minder veilig zijn.

Technische cookies zijn daarom onmisbaar voor de goede werking van de Site en vereisen om deze reden geen toestemming van de gebruiker.

Analytische cookies van derden die worden gebruikt als technische cookies: deze cookies mogen alleen als vergelijkbaar met technische cookies worden beschouwd wanneer ze door de Verwerkingsverantwoordelijke worden gebruikt om de navigatie op de Site te optimaliseren en om in geaggregeerde vorm informatie te verzamelen over het aantal gebruikers en hoe zij de Site bezoeken. Wanneer ze worden gebruikt als technische cookies en de door de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit voorgeschreven anonimiseringsmaatregelen worden toegepast, zijn analytische cookies noodzakelijk om de Eigenaar van de Site in staat te stellen de werking ervan en de ervaring van de gebruiker op de Site te verbeteren.

 

Marketing- en profileringscookies: deze cookies worden gebruikt om het online surfgedrag van de gebruiker te volgen en profielen aan te maken op basis van zijn smaak, gewoonten, keuzes, enz. Dankzij deze cookies kunnen reclameboodschappen die in overeenstemming zijn met de voorkeuren die de gebruiker tijdens het online browsen heeft uitgedrukt, worden verzonden naar de terminal.

Profileringscookies worden niet als strikt noodzakelijk beschouwd voor de goede werking van de Site en daarom kan de gebruiker beslissen of hij deze al dan niet installeert.

Voor de installatie van profileringscookies is de toestemming van de gebruiker vereist, die door de gebruiker kan worden gegeven of ingetrokken via de "cookiebanner". De gebruiker kan deze keuze op elk moment tijdens het browsen wijzigen via de speciale knop.

 

De site installeert de volgende soorten cookies:

 

Voor meer informatie over cookies en hoe u cookies van derden of marketing-/retargetingcookies kunt beheren of uitschakelen, gaat u naar:

- http://www.allaboutcookies.org

- http://www.youronlinechoices.com

- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

- http://www.aboutads.info/choices

- http://www.networkadvertising.org/choices

 

Ingesloten video

De Website maakt gebruik van de diensten van het YouTube-videoplatform om de integratie van zogenaamde 'embedded' video-inhoud te garanderen.

Om het privacybeleid van Youtube te raadplegen, een videoplatform dat eigendom is van Google, de autonome eigenaar van de gegevensverwerking met betrekking tot deze dienst, kunt u voor meer informatie de volgende link raadplegen https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it

 

Sociale netwerkknoppen en widgets

Sociale knoppen zijn de "knoppen" die op de Site aanwezig zijn en die de iconen van sociale netwerken weergeven (bijvoorbeeld: Facebook, Linkedin, Pinterest, Youtube en Twitter) en laat gebruikers die aan het browsen zijn, met een "klik" rechtstreeks communiceren met de sociale platforms.

De sociale knoppen die door de Site worden gebruikt, zijn links die verwijzen naar de accounts van de Verwerkingsverantwoordelijke op de afgebeelde sociale netwerken. Door het gebruik van deze knoppen worden er dus geen cookies van derden op de Site geïnstalleerd. Er worden echter links aangeboden waar de gebruiker het privacybeleid met betrekking tot het beheer van gegevens door de sociale netwerken waarnaar de knoppen verwijzen, kan bekijken:

- Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter#

- Facebook: https://www.facebook.com/help/cookie

- Pinterest: https://help.pinterest.com/it/article/personalization-and-data

 

De mogelijke integratie van de Twitter-widget impliceert de installatie van cookies, inclusief profileringscookies, door Twitter Inc. Er wordt in plaats daarvan geen informatie gedeeld door de Site waarin de widget is ingebed. Voor meer informatie, inclusief hoe u deze cookies kunt uitschakelen, kunt u de volgende links raadplegen:

- http://twitter.com/privacy

- https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter#

 

Elke opname van Add This impliceert de installatie van cookies, inclusief profileringscookies, van het externe bedrijf dat de dienst aanbiedt. De Site deelt echter geen browse-informatie of gebruikersgegevens die zijn verkregen bij het gebruik van deze deelknoppen, behalve enkele gegevens in geaggregeerde vorm. U kunt het privacybeleid voor gebruikers die de AddThis-deelknop gebruiken, raadplegen via de volgende link: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors

Voor uitschakelen: http://www.addthis.com/privacy/opt-out

 

Verwerkingsmethoden en informatie

De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen door de gegevensbeheerder. Er vindt geen verspreiding of communicatie van de verwerkte informatie plaats.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens die op deze site zijn verzameld, uitgevoerd door de gegevensbeheerder of om het gedeelte over de rechten van de betrokkene te raadplegen, verwijzen wij u naar het beschikbare privacybeleid. wwwgearxpro.-sports.com/privacy-policy

 

Gegevensverstrekking en toestemming

Met uitzondering van technische cookies (strikt noodzakelijk voor normaal browsen), wordt het verstrekken van gegevens overgelaten aan de vrije wil van de gebruiker die besluit om op de site te surfen na het lezen van de korte informatie in de cookiebanner (aangeboden via de "Avada "software) en om de diensten te gebruiken waarbij cookies worden geïnstalleerd. De geïnteresseerde kan vervolgens de installatie van cookies vermijden via de juiste keuze in de cookiebanner, evenals via de juiste functies die beschikbaar zijn in zijn of haar browser.

De mogelijkheid voor de gebruiker om zijn of haar keuzes met betrekking tot de installatie van cookies op de Site te wijzigen, is altijd beschikbaar op elke pagina van de Site.

 

Cookies uitschakelen

Onverminderd wat hierboven is vermeld met betrekking tot technische cookies (strikt noodzakelijk voor het browsen), kan de gebruiker ervoor kiezen om andere cookies te verwijderen via de functie die voor dit doel door de Verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar wordt gesteld via dit cookiebeleid, of rechtstreeks via zijn/haar browser.

Elke browser heeft verschillende procedures voor het beheren van de instellingen. Microsoft Internet Explorer Klik op het pictogram 'Extra' in de rechterbovenhoek en selecteer 'Internetopties'. In het pop-upvenster selecteert u 'Privacy'. Hier kunt u uw cookie-instellingen aanpassen.

 

Links waar u instructies kunt vinden over hoe u cookies kunt uitschakelen voor de belangrijkste browsers die op de markt beschikbaar zijn:

-Microsoft EDGE: https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

- Google Chroom: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies

- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

- Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

 

Sites van derden

Sites van derden die via de Site toegankelijk zijn, worden niet geacht onder dit beleid te vallen. Daarom wijst de Eigenaar alle verantwoordelijkheid met betrekking tot hen af.

De categorieën cookies die worden gebruikt en het type verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen worden geregeld in overeenstemming met de informatie die door deze derde partijen wordt verstrekt.

 

Wijzigingen in dit document

Dit document wordt geacht te zijn bijgewerkt vanaf 25 Januari 2024.

Eventuele wijzigingen in dit document zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Gebruikers worden daarom uitgenodigd om deze webpagina te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop hun persoonlijke gegevens worden verwerkt.